Bilete av ansatte som står rundt Haugaland Kjøleservice firmabil.
Logo

Haugaland Kjøleservice

Som kuldeentreprenør rettar me oss inn mot butikk, industri og marine som arbeidsområder og tek oss av prosjektering, montering, igangkjøring, service og er F-gass sertifisert. Me leverer tenester til heile Haugalandet, men hovudkontoret vårt finn du i Ølen sentrum.
Sjoargata 21, 5580 Ølen
tilbake link knapp